Witamy w Hurtowni Odzieży Roboczej i Art. BHP

Ester Consulting
KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE
×
 x 

Twój koszyk jest pusty
Shopping cart
Twój koszyk jest pusty

Polecamy

Płatności internetowe

obsługuje

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy www.ester.com.pl prowadzony jest przez firmę:
  Ester Consulting Teresa Szlendak 65-140 Zielona Góra ul Wyczółkowskiego 57 wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra nr ew. 13947/1993

 • REGON: 970282591, NIP: 929-100-39-23

 • Adres do korespondencji: 65-767 Zielona Góra ul.Działkowa 19

 • tel/fax. 068 4533767, po-pt; 8.00-16.00, so; 9.00-12.00

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informacje techniczne

  Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu posiadających aktywne konto poczty elektronicznej, z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej, może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

  Rejestracja klientów i ochrona danych osobowych

 • W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 • W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola wformularzu.

 • Rejestrując się w ester.com.pl klient wypełnia formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówienia. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie dla potrzeb realizacji składanych na www.ester.com zamówień.

 • Podając adres e-mail Klient wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną.

 • Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta. Klient ma możliwość dostępu do konta i dokonywania w nim zmian podanych podczas rejestracji danych.

 • Rejestracja na stronie www.ester.com.pl nie jest konieczna do złożenia zamówienia. W przypadku braku rejestracji należy złożyć zamówienie pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem.

 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 • Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem

 • Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Zasady zamawiania

 • Informacje zawarte na www.ester.com.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 • Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez cały rok na stronie sklepu po zarejestrowaniu oraz pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem.

 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem www.ester.com.pl po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności otrzymuje pełną informacje o cenie produktów oraz wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia (umowy sprzedaży). Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

 • Klient składający zamówienie bez rejestracji na stronie www. ester.com.pl , otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia cen produktów i informację o wszystkich dodatkowych kosztach do akceptacji, tym samym kanałem informacyjnym, którym dokonano zamówienia.

 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez klienta zarejestrowanego lub potwierdzenia warunków kosztów i warunków płatności zamówienia złożonego w inny sposób.

 • Warunki umowy zostają potwierdzone na trwałym nośniku (Trwały nośnik – oznacza zgodnie z ustawą materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci).

Płatność

 • Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za produkty:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez nas informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności);

 • gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w Hurtowni: ul. Działkowa 19, 65-767 w Zielonej Górze. Odbiór osobisty jest mozliwy tylko po potwierdzeniu prze Sprzedawcę gotowości zamówienia do odbioru.

 • Płatność powinna być zrealizowana w terminie 7 dni, jeżeli nie zostanie on dotrzymany klient zostanie powiadomiony na Trwałym nośniku, o anulowaniu zamówienia (odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego).

Dostawa

 • Zobowiązujemy się dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

 • Czas potrzebny do realizacji zamówienia, określony jest każdorazowo na stronie internetowej dla każdego produktu w dniach roboczych i zależy także od formy płatności

 • Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w zamówieniu.

 • W dniu wysłania przesyłki klient otrzymuje informację o nadaniu na adres poczty elektronicznej.

 • Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient spisuje z pracownikiem, dostawcy protokół.

 • Do każdej przesyłki dołączany jest paragon albo faktura VAT obejmująca dostarczane produkty i usługi.

  Rękojmia

 • Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 • Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady

 • Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 • Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Zwrot towaru - odstąpienie od Umowy sprzedaży

 • Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru dokonać jego zwrotu (odstąpić od umowy zakupu) bez podawania przyczyny.

 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu (zwrocie towaru). Oświadczenie można złożyć na formularzu : Formularz odstąpienia (zwrotu).

 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 • W wypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru) Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
 • Zwrot pieniedy następuje w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zwracanego towaru, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Klient będący Konsumentem otrzymuje całą kwotę dokonanych przez niego płatności (w tym koszt dostawy towaru do Klienta). Klient bedący Przediębiorcą lub Instytucją otrzymuje tylko zwrot kwoty stanowiącej wartośc zakupionego i zwracanego towaru.
 • Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 • Zwrotu płatności dokonujemy z reguły przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Chyba, że ustalono z Klienteminaczej.

 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (odzież na której wykonano zdobienie. np. haft, produkty nietypowe,na specjalne zamówienie)

  Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 • W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 • Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

  Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 • Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 • Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem

 • Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

  Rozwiązanie umowy o prowadzenie konta klienta

 • Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 • Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 • Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

  Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 • Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

KONTAKT

Hurtownia BHP i osobisty odbiór produktów kupionych w sklepach internetowych
65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19, budynek 9
Mail:
ester@ester.com.pl
Tel/fax:
68 453 37 67
Zapraszamy w godzinach:
po-pt: 8.00 - 16.00, so: 9.00 - 12.00